หัตถการ

หัตถการปรับสมดุลร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนโบราณควบคู่ไปกับการรักษาตามกายวิภาคศาสตร์ชั้นสูง เป็นรูปแบบการรักษาตามแบบฉบับของ “ฉมาอายุรเวทคลินิก” ซึ่งให้การรักษาโดยแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของแต่ละบุคคล

ค่าบริการ

รายละเอียดราคา (บาท)
ตรวจ + หัตถบำบัด700
ตรวจ + หัตถบำบัด + ปรับสมดุลโครงสร้าง1,400

 

Family Package: แพ็คเกจราคาพิเศษที่ทางคลินิกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแบ่งปันความสุขภาพดีให้กับผู้ติดตามของท่านใช้แพ็คเกจร่วมกับท่านได้ โดยทางคลินิกจะตัดชั่วโมงตามที่ท่านและผู้ติดตามได้ใช้จริง

รายละเอียดราคา (บาท)
Family package (5 ชั่วโมง)6,400
Family package (10 ชั่วโมง)12,000

***Family package นี้ไม่มีวันสิ้นอายุ สามารถนัดหมายเข้ารับบริการที่คลินิกได้จนกว่าจำนวนชั่วโมงจะครบกำหนด**

 

[ กลับหน้าหลัก ]