ติดต่อเรา

บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
305 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 02-878-9988, 02-878-9289
โทรสาร : 02-476-9971

แผนกสินค้าออนไลน์ : 092-683-5899
แผนกดิลิเวอรี่ ชุดผัก และสมุนไพรอินทรีย์ : 095-207-9544
แผนกข้อมูลผลิตภัณฑ์ : 062-252-6198
แผนกร้านค้าทั่วไป : 095-963-9988


ฟาร์ม ทวีวัฒนา
ซอย ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 15 (พุทธมณฑล สาย 3) แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

ฟาร์ม สาย 5
ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน นครปฐม

ฟาร์ม บ้านฉาง
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง ระยอง

ฟาร์ม สุพรรณบุรี
ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี