สัมมนา กินอาหารให้เป็นยา

สัมมนา กินอาหารให้เป็นยา

เมื่อวันที่ 13 และ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางฉมาร่วมกับสมาคม EO Thailand จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การบริโภคอาหารสมุนไพรรักษาโรค” ซึ่งจัดที่ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยภายในงานหลังจากลงทะเบียนแล้ว ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ welcome drink (น้ำผักสมุนไพรจากทางฉมาฟาร์มออร์แกนิค) กันแล้ว เริ่มการสัมมนาเรื่องกินอาหารให้เป็นยา โดย คุณปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้จัดการ Chama Asset Co.,Ltd และได้รับความรู้จากแพทย์แผนไทยจากฉมา อายุรเวท คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีการตรวจจับชีพจรเพื่อดูธาตุเจ้าเรือน ให้ข้อมูลและความสำคัญของผักสมุนไพรอินทรีย์ หลังจากจบสัมมนา ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลผลิตของฉมาฟาร์มออร์แกนิค เช่น สูตรชุดน้ำผักสมุนไพรอินทรีย์ น้ำผักตามธาตุเจ้าเรือน ข้าวยำสมุนไพร ซุปจันทร์เจ้า ซุปละอองดาว (ทำจากข้าวโพด งาดำ มะพร้าวอ่อน ไม่มีส่วนผสมของนม)